• O CO CHODZI?

Przebrzask to doświadczenie sztuki w otaczającym świecie.

Pojedyncza chwila, zawsze subiektywna.

 

 

 

Projekt przebrzask ma na celu:

  • Przyjrzenie się naszemu własnemu pojęciu sztuki, na podstawie pojedynczych obserwacji.

  • Skłonić do chwil oderwania i zatrzymania w pędzącej rzeczywistości.

  • Uchwycić coś czego nie da się zobaczyć.

 

Projekt zakłada w późniejszym etapie realizacje esencji niektórych przebrzasków.

  • Zamienienie subiektywnego odczucia na obiektywne kształty.

  • Nadanie formy plastycznej przez artystów.

  • Próba powstania dzieła sztuki na podstawie przeżycia sztuki.

 

 

Zapisz najprościej chwilę, którą mógłbyś nazwać doświadczeniem sztuki, w codzienności
(nie przez dzieło sztuki, a otaczającą rzeczywistość).

Krótko, SŁOWNIE ujęty opis POJEDYNCZEGO przeżycia.

Moment, kiedy mamy pewność autentyczności swoich odczuć.

 

 

przebrzask

oddech sztuką                       inspiracja

poszerzenie doświadczeń                         natchnienie 

 wyostrzenie zmysłów                                                           pomysł

         wspomnienie                                                               praca nad projektem

                                                                                                         realizacja / dzieło

 

 

 

 

 

 

 

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

  .

źródło: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/przebrzask;5482658.html